Vultr newest 512MB, 20GB SSD, 1 x IPv4 Address VC2 Plan at just $3.50!

0 Comment

Introducing Vultr newest 512MB, 20GB SSD, 1 x IPv4 Address VC2 Plan at just $3.50! Available now in 15 locations around the globe! Deploy today at https://vultr.com/pricing

Official website: https://www.vultr.com

Test information

 • Tokyo (Japan) https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Los Angeles (United States) https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Seattle (United States) https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Silicon Valley (United States) https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Frankfurt (Germany) https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Paris (France) https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Amsterdam (Netherlands) https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • London (United Kingdom) https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • New York (United States) https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Chicago (United States) https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Atlanta (United States) https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Miami (United States) https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Dallas (United States) https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Singapore https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Sydney (Australia) https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
彩蛋:Vultr 充$5送$25,详情 | 搬瓦工年付$19补货,优惠码BWH26FXH3HIQ『点击直达』| 爱国:木弟子信息专页VPS信息
声明:除非注明,常阳时光文章均为原创
本文地址:https://cyhour.com/823/
转载时必须以链接形式注明原始出处。
Views: 78 Tags:  ,  , 

Comments:0

发表留言

彩蛋:Vultr 充$5送$25,详情 | 搬瓦工年付$19补货,优惠码BWH26FXH3HIQ『点击直达』| 爱国:木弟子信息专页VPS信息