Vultr newest 512MB, 20GB SSD, 1 x IPv4 Address VC2 Plan at just $3.50!

Introducing Vultr newest 512MB, 20GB SSD, 1 x IPv4 Address VC2 Plan at just $3.50! Available now in 15 locations around the globe! Deploy today at https://vultr.com/pricing

Official website: https://www.vultr.com

Test information

 • Tokyo (Japan) https://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Los Angeles (United States) https://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Seattle (United States) https://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Silicon Valley (United States) https://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Frankfurt (Germany) https://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Paris (France) https://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Amsterdam (Netherlands) https://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • London (United Kingdom) https://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • New York (United States) https://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Chicago (United States) https://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Atlanta (United States) https://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Miami (United States) https://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Dallas (United States) https://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Singapore https://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
 • Sydney (Australia) https://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin
除非注明,常阳时光文章均为原创,本文地址 https://cyhour.com/823/AMP 移动加速版本)转载时必须以链接形式注明原始出处。
Vultr 送$25,搬瓦工年付最低$49,优惠码 BWH3HYATVBJW,更多推荐VPS信息,或支持老杨
Views: 941 Tags:  ,  ,  , 

Comments:0

发表留言

Vultr 送$25,搬瓦工年付最低$49,优惠码 BWH3HYATVBJW,更多推荐VPS信息